یادگیری یک درس از کتاب منشن A1.2

Current Week
0%
Total Progress
3%
یک درس از کتاب kursbuch
همان درس از کتاب Arbeitsbuch
Daily
in progress
>1y overdue
Apr 16 - May 1, 2020 • 16 days
Description
Description


یادگیری و مرور مطالب کتاب منشن زبان آلمانی به صورت روزانه
هر روز